Anaokulu-Etkinlikleri-Okul-oncesi-Boyama-zor-Tekerlemeler-Sanat-Etkinligi-montessori-egitimi-okul-etkinlikleri-cocukgezegeni

Anaokulu Etkinlikleri | Okul Öncesi Boyama, Tekerlemeler ve Sanat Etkinliği (montessori eğitimi)

Anaokulu etkinlikleri ve okul öncesi etkinliklerinde çocukların yapabilecekleri oyunlar ve şarkıların bir derlemesini sizlere hazırladık. Okulöncesi oyunları nasıl oynayacağınızı adım adım yazdık. Aşağıda bir çok şarkılı montessori etkinliği ve kolay veya zor tekerlemeler bulacaksınız. Eski ve yeni çocuk etkinlerinin sözleri ve oynanış şekillerinin yanında kaç kişilik öğrenci gurubuyla oynanabileceğini de belirttik. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar oynayarak ve eğlenerek öğrenecekler. Sitemizde sanatsal etkinlik ve boyama etkinliklerini bulabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER:
Aç Kapıyı Bezirgan Başı
Anne (şarkılı çocuk oyunu)
Ayşe’nin Kuzusu
Baltalar Elimizde
Beş Küçük Civciv
Cici Bebekler
Çalgıcılar
Çalışırız Dinleniriz
Çiftçi Neler Yapar?
Değirmenci Baba
Dönelim
Ebe Ebe Gel Bize

Aç Kapıyı Bezirgan Başı (şarkılı çocuk oyunu)

Etkinliğin Sahnelenişi/Oynanışı:

Oyuncular arasından iki ebe seçilir. Ebeler kendilerine bir isim bulurlar. İki ebe ellerini ha­vada birleştirip bir köprü biçimi alırken, diğer oyuncular birbirlerini bellerinden tutarak gezi­nirler ve:

“Aç kapıyı bezirgân başı, bezirgân başı..” di­ye şarkı söylerler.

Ebeler; “Kapı hakkı ne verirsin, ne verir­sin?” diye karşılık verir.

ac kapiyi bezirgan basi-Okul oncesi Boyama-Tekerlemeler-Sanat Etkinligi-montessori egitimi-okul etkinlikleri-cocukgezegeni
Ac kapiyi bezirgan basi-Tekerlemeler-Sanat Etkinligi-montessori egitimi-okul etkinlikleri

Grubun başında olan oyuncu, “Arkamdaki yadigâr olsun, yadigâr olsun” der ve ebelerin kolları arasından geçmeye başlarlar.

Ebeler en gerideki oyuncuyu tutuklar ve kendilerine al­dıkları isimleri söyleyerek kimi istediğini sorar­lar. Oyuncu kimi isterse o ebenin arkasına ge­çer. Oyun tüm oyuncular tutuklanana kadar devam eder. Sonunda ebeler iki elleriyle birbir­lerini sıkıca tutar ve çekerler. Sürükleyen taraf oyunu kazanmış olur.

Anne (şarkılı çocuk oyunu)

Etkinliğin Sahnelenişi/Oynanışı:

10 ile 14 arasında öğrencinin oynayacağı oyunda, kızların, kabarık etekli beyaz keten el­bise ve beyaz ayakkabı, erkeklerin siyah panto­lon, beyaz gömlek ve beyaz ayakkabı giymesi önerilir.

Sahnenin bir yanından kız, diğer yanından da erkek öğrenciler, sekerek ve şarkı söyleye­rek içeri girip halka olurlar. Bu sırada, şarkının ritmine uygun bir biçimde vücutlarını sağa sola eğerler..

Kucağında büyüttün beni,
Uyumadın, uyuttun beni.

Erkekler ve kızlar ayrı ayrı olarak, sahnenin önünden itibaren arkaya doğru ikişerli sıra olurlar. Yani, iki kız iki erkek şeklindeki her bir sırada, dört öğrenci vardır.

Bana feda ettin geceni,
Nasıl üzerim seni anne.

Oldukları yere çömelen erkek öğrencilerin etrafında, bir kez sekerek dönen kız öğrenciler, eski yerlerine gelince çömelirler.. Bir kez de er­kek öğrenciler, kızların etrafını sekerek dola­nır.. Dönüş tamamlanınca hepsi ayağa kalkar.

Beni yavrum diye severdin,
Uyu diye ninni söylerdin.

Erkek öğrenciler yüzlerini arkaya çevirir­ken, kız öğrenciler yere çömelir..
Bu kez erkek öğrenciler, arkadan başlayarak kızların etrafını bir kez döner.

Ağlayınca, sen de ağlardın,
Hakkını ödeyemem anne.

Oyun bittiğinde seyircileri selamlayan öğ­renciler, sahneyi iki yandan terkederler. (Söz: K.A – Müzik: N.L.)

Ayşe’nin Kuzusu (Anaokulu etkinlikleri)


Ayşe’nin küçücük bir kuzusu, kuzusu,
Ayşe’nin küçücük bir kuzusu varmış.
Yünleri yumuşacıkmış, kar gibi beyazmış,
Yünleri yumuşacıkmış, kar gibi beyazmış…

Ayşe’nin arkasından melermiş, melermiş,
Ayşe’nin arkasından o da gidermiş.
Bir gün kuzu Ayşe’yle okula, okula,
Bir gün kuzu Ayşe’yle okula gitmiş…

Sevimli kuzu okulda hoplamış, zıplamış,
Sıra, masadan atlamış, oyun oynamış.
Çocuklar bu maskarayı tutmuşlar, sevmişler,
Ondan pek çok hoşlanmışlar, pek eğlenmişler..

Kuzu daha çok şimarmış, bağırmış, melemiş,
Hiç durmadan dört tarafı tekmelemiş.
Çocuklar da ona uymuş, onlar da atlamış,
Tam bu sırada, öğretmen sınıfa varmış..

Sevimli beyaz kuzucuk derslikte, derslikte,
Çok patırtı, çok şamata, gürültü yapmış.
Öğretmen de kuzucuğu bahçeye atmış,
Kuzu bahçede kalmış, uzaklaşmamış..

Kuzu bahçede melemiş, Ayşe’ye bağırmış,
Dışarda onu beklemiş, onu çağırmış.
Zil çalınca öğrenciler bahçeye, bahçeye,
Zil çalınca öğrenciler bahçeye çıkmış..

Kuzucuk, Ayşe’ye koşmuş, sevinmiş, sevinmiş,
Durmadan onu koklamış, onu sevmiş.
Ayşe’de kuzuyu tutmuş, sevinmiş, sevinmiş,
Durmadan onu okşamış, okşamış, sevmiş..

Kuzu, Ayşe’sini neden çok sever, çok sever?
Kuzu, Ayşe’sini neden böyle çok sever?
Ayşe de kuzusunu sevdiği, sevdiği,
Ayşe de kuzusunu sevdiği için..

(İngilizceden çevrilmiştir) Orijinalini dinlemek ve izlemek için buraya tıklayın

Bir drama olarak sahneye konulabilecek oyun, sınıf içinde ve okul bahçesinde de oyna­nabilir.
Kişiler: Kuzu, Ayşecik, öğretmen, hikayeyi anlatan 8-10 öğrenci, derslikte oturan 8-10 öğ­renci.

Etkinliğin Sahnelenişi/Oynanışı:

 • Koro, sınıfın ya da sahnenin bir köşesinde ayakta şarkıyı söylerken, sınıftaki öğrenciler yerlerinde oturup mimik ve taklidi hareketlerle masalı canlandırmaya çalışır.
 • Kuzuya, grafon ka­ğıdından bir elbise ve başlık yapılabilir.
 • İçeri gi­ren Ayşe’nin peşindeki kuzusu, durmadan me­ler, koşar, hoplar, zıplar..
 • Öğrenciler de kuzuyu sevip okşamaya çalışırlar..
 • Sıra ve masa araların­da dolaşan kuzu sınıfta bir karışıklığı sebep olur..
 • Çocuklar kahkahalarla gülmektedir.. Tam bu sırada öğretmen içeri girer ve çocuklara çok kızar. “Bu gürültü de ne böyle?” diye bağırır ve sonra da kuzuyu tutup dışarı çıkarır.
 • Kapı önünde bekleyen kuzu durmadan meler ve “Ayşe’mi isterim!” diye bağırır.
 • Zil çalınca öğ­renciler dışarı çıkar.. Ayşe’yi gören kuzu çok sevinir..
 • Tekrar içeri giren öğretmen, kuzu ve öğrenciler, koronun şarkıyı tamamlamasını bek­lerler..

Baltalar Elimizde (Küçük Oduncular Şarkısı ve Oyunu)

Etkinliğin Sahnelenişi/Oynanışı:

 • Müzik eşliğinde veya şarkının ritmini mırıldanarak, tek sıra halinde sahneye gelen oyuncular, yüzleri seyircilere dönük olarak sıralanırlar.
 • Kartondan yapılabilecek baltaları ve bellerindeki ipleri göstererek şarkıyı söylemeye başlayan oyuncular, bir yandan da elleriyle ormanı gösterir gibi yapıp yürürler.

Baltalar elimizde, uzun ip belimizde,
Biz gideriz ormana hop, ormana.

 • Hızlı hızlı yürüyen oyuncular şarkının bu bölümünde durup, ağaca vurma taklitleri yaparlar.

Ağacın yanında dur, baltayı sağdan savur,
Bir de sol taraftan vur; kuvvetle vur.

 • İkişer kişi karşılıklı çömelip, testere ile odun kesme yaparlar.

Yaşlı kütük seçeriz, karşılıklı geçeriz,
Testereyle biçeriz, biçeriz…

 • Şarkının bu bölümünde halka oluşturup çömelen oyuncular, ortada yanan bir ateş varmış gibi ısınma taklitleri yaparlar.

Kışın odun yanınca, alevler parlayınca,
Şarkı söyler döneriz hop, döneriz.

 • Oyuncular, müzik eşliğinde ya da şarkıyı mırıl­danarak tek sıra halinde sahneyi terkederler.

Beş Küçük Civciv (çocuk oyunu)

Etkinliğin Sahnelenişi/Oynanışı:

 1. Çocuklar, yüzleri ortaya dönük olduğu halde halka olup diz çökerler.
 2. Halkanın merkezinde ise civcivleri temsilen beş çocuk vardır.
 3. Halka­daki oyuncular, sözlere uygun taklidi hareketler yaparak şarkıyı söylemeye başlar.
 4. “Birisi uçup gitti..” sözleriyle birlikte, civcivlerden birisi hal­kaya karışır. Ve o şekilde civcivler bitene kadar aşağıdaki gibi devam edilir.
anaokulu etkinlikleri-Okul oncesi Boyama-Tekerlemeler-Sanat Etkinligi-montessori egitimi-okul etkinlikleri-sarkili cocuk oyunlari
anaokulu etkinlikleri-Tekerlemeler-Sanat Etkinligi-montessori egitimi-sarkili cocuk oyunlari

“Beş küçük civciv, kapıdan bakıyor,
Birisi uçup gitti, dört civciv kaldı.”

Minik kuş, güzel kuş,
Kaç, kaç, buradan kaç!
Minik kuş, güzel kuş,
Kaç, kaç, buradan kaç!

Koro:
Dört küçük civciv, bir dala tünemiş.
Birisi uçup gitti, üç civciv kaldı.

Koro:
Üç küçük civciv, size bakıyorlar.
Birisi uçup gitti, ikisi kaldı.

Koro:
Bak iki civciv, çayıra çömelmiş.
Birisi uçup gitti, bir civciv kaldı.

Koro:
Bir küçük civciv, tek başına kaldı.
O da bak uçup gitti, civciv kalmadı.

Cici Bebekler (anaokulu etkinlikleri)

Cici bebeklerim var,
Cici bebeklerim var.
Ne istersem yaparlar;
Toplan dersem toplanır, açıl dersem açılır,
Otur dersem oturur, kalk dersem kalkar,
Eğil dersem eğilir, doğrul dersem doğrulur,
Ağla dersem ağlar, gül dersem güler,
Oyna dersem oynar, dön desem döner,
Darıl dersem darılır, sarıl dersem sarılır,
Cici bebeklerim var, ne istersem yaparlar..

Etkinliğin Sahnelenişi/Oynanışı:

 1. Halka hâlinde dönen çocuklar bebekleri temsil eder.
 2. Halkanın ortasında ise, oyunu yöneten bir çocuk bulunur.
 3. Sözlere uygun taklidi hareketler yapan yöneticinin yaptıklarını, halkadaki öğren­ciler de yapmaya çalışır.
 4. Müziğe ve sözlere uyarak oturup-kalkan, eğilip- doğrulan ve ağlayıp-gülen çocuklar, bazen de, el ele tutuşup vücutlarını öne doğru eğerek orta­ya doğru yürürler.
 5. Daha sonra, çember açılarak eller bırakılıp taklidi hareketlere devam edilir.
 6. Söz: M. Salman, Müzik: Anonim

Çalgıcılar (okulöncesi etkinlikler)

Oyuncular bir daire oluşturarak aşağıdaki şarkıyı söylerler.

Gel sen de bizimle şarkılar söyle,
Gel sen de bizimle şarkılar söyle,
Kemanını al, kemanını al,

Gıy. gıy. gıy. Gıy, gıy, gıy, Gıy. gıy, gıy,
Gıy, gıy, gıy, Gıy, gıy, gıy, Gıy, gıy, gıy,

Gel sen de bizimle şarkılar söyle,
Gel sen de bizimle şarkılar söyle,
Akordeonunu al, akordeonunu al,

Humpa humpa humpampa
Humpa humpa humpampa

Gel sen de bizimle şarkılar söyle,
Gel sen de bizimle şarkılar söyle,
Gitarını al, gitarını al,

Din, din, din, Din, din, din, Din, din, din,
Din, din, din, Din, din, din, Din, din, din,

Gel sen de bizimle şarkılar söyle,
Gel sen de bizimle şarkılar söyle,
Davulunu al, davulunu al,

Dom, dom, dom, Dom, dom, dom,
Dom, dom, dom, Dom, dom, dom,

Etkinliğin Uygulanışı:

 1. Gel sen de bizimle şarkılar söyle,” mısrasını okurken oyuncular dairenin içine dört adım gider ve tekrar geri gelirler.
 2. Her çalgının ismi geçtikçe o çalgıyı çalma taklidi yaparlar.
 3. Çalgı sesi çıkarırken sağa veya sola daire düzeninde yürürken hem de çalgını taklidini yapmaya devam ederler.

Çalışırız Dinleniriz (okul öncesi etkinlikleri)

Çalışırız, dinleniriz,
İşler bitince eğleniriz.
İşleyen demir ışıldar,
Tembelliği hiç sevmeyiz biz..

Pazartesi çamaşır yıkarız,
Çamaşırı kar gibi yaparız..

Salı günü ütü ütüleriz,
Sökükleri yamarız, dikeriz..

Çarşambalar dikiş günümüzdür,
Güzel dikiş yapmak ülkümüzdür..

Perşembe de evi temizleriz,
Her tarafı gül gibi ederiz..

Cuma günü taşları ovarız,
Pırıl pırıl yapar parlatırız..

Cumartesi börek hazırlarız,
Pasta, sarma, çörek hazırlarız..

Pazar günü gezer eğleniriz,
Eve döner, bol bol dinleniriz..

(Fransızcadan, M.Salman)

Etkinliğin Sahnelenişi/Oynanışı:

 1. Çocuklar, elleri kalçalarında olduğu halde halka olurlar.
 2. Oyun yöneticisi olarak bir öğ­renci ortaya geçer.
 3. Şarkı ile birlikte, çocuklar çember ekseni etrafında yürürler.
 4. “Tembelli­ği hiç sevmeyiz biz.” dediklerinde, durup or­tadaki çocuğa dönerler.
 5. Şarkının sözlerine uygun taklitleri yapan ortadaki öğrenciyi, di­ğer öğrenciler takip eder.

Çiftçi Neler Yapar? (okulöncesi sanat etkinlikleri)

Gördünüz mü çiftçiyi siz?
Gürdünüz mü ne yapıyordu?
Ekiyorken buğdayı;

O şöyle yapıyordu,
O böyle yapıyordu,
Ekiyorken buğdayı.

Gördünüz mü çiftçiyi siz?
Gürdünüz mü ne yapıyordu?
Biçiyorken buğdayı;

O şöyle yapıyordu,
O böyle yapıyordu,
Biçiyorken buğdayı.

Etkinliğin Sahnelenişi/Oynanışı:

 • Halka halinde dönen çocuklar, bir yandan şarkıyı söylerken, diğer yandan şarkının söz­lerine uygun mimik ve taklidi hareketleri yaparlar.
 • Üçüncü mısralara aşağıdaki sözler giydirile­rek oyuna devam edilir.

Yüklüyorken buğdayı…
Savururken harmanı…
Sayıyorken parayı…
Sevinirken kârına…

Söz ve Müzik: F.K

Değirmenci Baba (anaokulu etkinlikleri)

Oyuncular daire düzeninde dizilerek aşağıdaki şarkıyı söylerler:

Yorgun uyuyor yaslanmış bir çuvala.
Yorgun uyuyor değirmenci baba.

Tiki tak tikat değirmenim,
Çabucak çabucak dönüyor.

Tiki tak tikat değirmenim,
Çabucak çabucak dönüyor.

Unlar savrulur her yer bembeyaz olur,
Artık uyuma değirmenci baba.

Tiki tak tikat değirmenim,
Çabucak çabucak dönüyor

Tiki tak tikat değirmenim,
Çabucak çabucak dönüyor

Etkinliğin Sahnelenişi/Oynanışı:

 • Yorgun uyuyor yaslanmış bir çuvala” mısrası okunurken iki elini bir yanağına dayayarak uyu­ma taklidi yapıp çömelirler.
 • Tikitak” nakaratını söylerken eşiyle kol kola girip sıçrayarak dönerler.
 • Unlar savruluyor” mısrası okunurken baş üze­rinden savurma hareketi yaparlar.
 • Her yer bembeyaz olur mısrası okunurken yerlerdeki unları elleriyle gösterirler.
 • Artık uyuma” mısrası okunurken işaret par­maklarıyla uyarı işareti yaparlar.

Dönelim (okul öncesi etkinlikleri)

 • Şarkının müziğini mırıldanarak sahneye gelen oyuncular, erkekler ve kızlar ayrı ayrı ve iç içe, yüzleri birbirlerine bakacak şekilde iki halka oluştururlar.
 • Karşılıklı birbirlerine bakan oyun­culardan birisi sağ, diğeri sol elini beline koya­rak şarkıyı söylemeye başlarlar.
 • Birinci bölüm ikinci kez söylenirken, eşlerden birisi diğer eşi­nin koluna girer ve yüzleri ters istikametlere bakacak şekilde dönmeye başlarlar.
 • Nakarat bölümünde ise, eşler serçe parmaklarıyla bir­birlerinin ellerini tutar, diğer elleriyle de par­maklarını şıklatıp dönerek oynarlar.
 • Şarkının diğer bölümlerinde de, eşler sözlere uygun hareketler yaparak oynarlar.

Eşini haydi, seç eşini,
Dönelim gel güle güle.
Nara nara nay nay nay nay nay nay,
Nara nara nay nay nay nay nay nay.

Elimi haydi, tut elimi,
Dönelim gel güle güle.

Nara nara nay nay nay nay nay nay,
Nara nara nay nay nay nay nay nay.

Koluma haydi, gir koluma,
Dönelim gel güle güle.

Nara nara nay nay nay nay nay nay,
Nara nara nay nay nay nay nay nay.

Belimi haydi, tut belimi,
Dönelim gel güle güle.
Nara nara nay nay nay nay nay nay,
Nara nara nay nay nay nay nay nay
.
Söz ve Müzik: Saip EGÜZ

Ebe Ebe Gel Bize (Anaokulu etkinlikleri)

 • Oyuncular daire şeklinde bir halka oluştururlar.
 • Aralarından seçilen bir ebe ortaya geçer.
 • Oyuncular küçük adımlarla halkayı küçültürken, hep beraber aşağıdaki şarkıyı söylerler:

Karşıdan bak bize,
Vur elimize,
Eğer vuramaz isen,
Ebesin, ebesin.

 • Şarkının son satırı bitince, el çırpmaya başlarlar.
 • Ebe bu sırada oyuncuların ellerine vurmaya çalı­şır, onlarda kaçırıp arkada el çırpmaya devam ederler.
 • Ebe, eğer oyunculardan birinin eline vurabilirse ebelikten kurtulur.
 • Eline vurulan oyuncu ebe olur.

Anaokulu etkinlikleri, Kreş aktiviteleri ve Montessori eğitiminde kullanılan oyun ve aktiviteleri görmek için LÜTFEN BURAYA TIKLAYIN.