At-Nasil-Evcillesmis-Fabl-Masal-Oku-anaokul-oykuler-hikaye-dinle

At Nasıl Evcilleşmiş? Fabl Masal Oku

Çok eskiden atlar, insanların hizmetinde değilmiş. Yabani hay­vanlarla beraber ormanlarda ya­şarlarmış. Simdi size anlatacağımız olaydan sonra evcilleşip, insanların hizmetine girmişler..
Ormanın tam ortasında pırıl pırıl bir göl varmış. Göl o kadar gü­zelmiş ki, ormanın yeşil örtüsünü, gü­neşi ve gökyüzünü yansıtırak renk­ten renge girermiş. Bütün hayvanlar oradan su içer, yıkanırmış. Bir gün, ger­gedan göle girmiş.

Daha önce çamur­larda yattığı için, gölün suları boz bu­lanık olup kirlenmiş.
O sırada su içmeye gelen at, gölün bu­lanıklığını görüp çok kızmış; “Çabuk çık o gölden pis hayvan!” demiş gergedana. “Temiz gölümüzü kirletip ne hale getirmiş­sin.”
Gergedan; “Bana öyle bağıramazsın!” diye cevaplamış atı. “Hele pis hayvan demeye hiç hak­kın yok. Hem bu göl sadece senin değil.”

At-Nasil-Evcillesmis-Fabl-Masal-Oku-anaokul-oykuler-masal-dinle
At-Nasil-Evcillesmis-Fabl-Masal-Oku-anaokul-oykuler-masal-dinle

İki hayvan arasındaki ağız dalası ilerlemiş, Gergedanla başa çıkamıyacağını anlayan at, yardım almak için insana müracaat etmiş.
“Söylediğin göl çok uzak, ben oraya kadar yürüyemem” de­miş insan.
At cevaplamış; “Sen yürüme­yeceksin ki! Ben seni sırtımda ora­ya kadar götürüp sonra da geri ge­tiririm. Yeter ki bana yardım et.”

Ata binen insan, söylenen gölün kenarına gitmiş. Mızrağıyla gergedanı öldürüp, elindeki ipi de atın boynuna geçirmiş. Sonra da ata; “Sevgili dostum!” demiş, “Bana çok önemli bir şey öğrettin. Şimdi­ye kadar üzerine binmeyi nasıl akıl edememişim? Artık bundan sonra bana hizmet edeceksin!”

At-Nasil-Evcillesmis-Fabl-Masal-Oku-anaokul-oykuler-hikaye-dinle
At-Nasil-Evcillesmis-Fabl-Masal-Oku-anaokul-oykuler-hikaye-dinle

At çok uğraş­mış ama insanın elin­den kurtulmayı başa­ramamış. Sonra da kendi kendine; “Oh olsun bana!” demiş, “Gergedanla sorun çıkarmaya değer miydi hiç? Gölün bu­lanıklığı bir süre son­ra geçerdi. Oysa şimdi, sonsuza kadar tutsak bir köle olarak yaşamak zorunda­yım.”