Bremen calgicilari-Mizikacilari-Masali-masal oku-Uzun Uyku Masallari-dunya klasikleri masal dinle

Bremen Çalgıcıları (Mızıkacıları) Masalı | Uzun Uyku Masalları

Bremen mızıkacıları veya çalgıcıları adlı bu masalımızda, efendisine yıllarca hizmet eden bir eşek, yaşlanınca kendini sokakta bulmuş. Sahibi artık onu işe yaramadığı için istemiyormuş. Eşek çaresiz düşmüş yollara. Kendi kendine şöyle düşün­müş; “Yaşlandığım için gücüm kuv­vetim kalmadı. Ancak sesim hala iyi çıkıyor. Bu sesimle iş bulabilir, bundan sonraki ömrümü çalgı ça­larak geçirebilirim. En iyisi, Bremen kentine gidip çalgıcı olmak.”

Eşek bu düşüncelerle yol alır­ken önüne bir köpek çıkmış. “Ne o, bekçi baba!” demiş köpeğe. “Dü­şünceli olduğun her halinden belli. Neden soluyup duruyorsun?”

“Sorma! İhti­yarlayıp da işe yaramaz duruma gelince sahibim beni kovdu.” demiş köpek,
Eşek; “İkimiz de aynı durum­dayız.” demiş. “Ben Bremen kentine gidiyorum. Bando takımına girip çalgıcı olacağım. İstersen benimle gelip sen de çalgıcı olabilirsin.”

Bu teklif köpeğin çok hoşuna gitmiş, iki kafadar yola koyulmuşlar. Aradan çok geçmemiş ki bir kedi ile karşılaşmışlar. Kedinin suratından düşen bin parça imiş, Eşek sormuş; “Ne o ihtiyar palabıyık, yoksa işlerin sarpa mı sardı?”

Zavallı kedicik bir iç geçirdik­ten sonra anlatmış. “Artık yaşlan­dım. Eski gücüm kuvvetim kalmadı. Farelerin peşinde koşacağıma, so­banın arkasında pinekliyorum. Bu yüzden hanımefendi beni kovdu.”
Eşek, kediye de aynı teklifi yapmış. “Bizimle gel!” demiş. “Belli ki, müzikten anlıyorsun. Bremen kentine gidince, sen de bizim gibi çalgıcı olursun.”

Teklifi kabul eden kedi, eşek ve köpeğin arkasına düşmüş. Az gitmişler, uz gitmişler. Yolda bir ho­rozla karşılaşıp sormuşlar, horoz da anlatmış. “Yarın hanımefendinin mi­safirleri gelecekmiş. Kocasına beni kesmesini söyledi, ben de kaçtım.”

Bremen-calgicilari-Mizikacilari-Masali-masal-oku-Uzun-Uyku-Masallari-anaokulu-masallari
Bremen-calgicilari-Mizikacilari-Masali-masal-oku-Uzun-Uyku-Masallari-anaokulu-masallari

Eşek; “ Vah zavallı horozcuk vaah!” demiş. “Ölümden kurtulma­
na sevindim. Biz çalgıcı olmak için Bremen kentine gidiyoruz. Senin sesin de fena sayılmaz. En iyisi sen de bizimle gel.”

Horoz da guruba katılınca, dört kafadar düşmüşler yola. Bre­men kenti çok uzakmış. Akşam ka­ranlık çökünce, geceyi geçirmek için bir ormana girmişler. Eşek ve köpek bir ağacın altına uzanırken, horoz ve kedi ağacın dallarına çık­mış. Horoz uykuya dalmadan önce etrafı şöyle bir kolaçan edince, uzaklarda bir ışık görmüş. “Arkadaş­lar!” demiş. “Bir ışık görüyorum. Ga­liba buralarda bir ev var.”

Eşek; “Öyleyse ne duruyoruz!” demiş. “Hemen kalkıp oraya gide­lim.” Işığın geldiği tarafa doğru yola koyulmuşlar. Yaklaştıkça ışığın parıltı­sı artmış, Burası, çevrenin en azılı haydutlarının barındığı evmiş,
Diğer hayvanlardan daha büyük olan eşek pencereden bak­mış. Horoz telaşla; “Çabuk söyle babacan!” demiş. “İçeride neler görüyorsun?” Eşek gördüklerini an­latmış. “Genişçe bir sofranın üzerin­de türlü türlü yiyecekler, çevresin­de ise keyif çatan bir sürü insan.”

Dördü de ağızlarını şapırda­tıp; “Ah keşke, o sofranın başında biz olsaydık. Hemen bir plan kurup, haydutları buradan kaçırmalıyız.” demişler. Kurdukları plâna göre; eşek ön ayaklarını kaldırıp pencereye dayayacak, köpek eşeğin sırtına çı­kacak, kedi köpeğin üstüne tırma­nacak, horoz da uçup köpeğin te­pesine konacakmış.

Bremen-calgicilari-Mizikacilari-Masali-masal-oku-Uzun-Uyku-Masallari-anaokulu-masallari
Bremen-calgicilari-Mizikacilari-Masali-masal-oku-Uzun-Uyku-Masallari-anaokulu-masallari

Dört uyanık, söyledikleri gibi yapıp şarkı söylemeye başlamış. Eşek anırıyor, köpek havlıyor, kedi miyavlıyor, horoz da ötüyormuş.
Haydutlar bu korkunç bağrışmayı duyunca çok korkmuşlar. Tam o sı­rada hayvanlar pencereden şangır şungur içeri dalıvermiş. Baskına uğradıklarını düşünen haydutlar son sürat ormana kaçmaya başlamış. Hemen içeri dalan dört ahbap ise sofranın başına kurulup yemeklere saldırmışlar. Yemekleri bitirince ışığı söndürüp yatmışlar. Herkes kendine uygun bir yer bulup uykuya dalmış.

Vakit gece yarısını geçince, neler olup bittiğini öğrenmek iste­yen haydutlar, içlerinden birisini ev­lerine göndermişler. Gönderilen adam sessizliğe aldanıp içeri girmiş. Bir ateş bulup lambayı yakmak isti­yormuş. Kedinin parlayan gözlerini ocakta yanan ateş zanneden adam, eline aldığı bir çöpü yak­mak için uzatmış.

Kendisine yönelik bir saldırı olduğunu düşünen kedi, adamın suratına atılıp yüzünü gözü­nü tırmık yaralarıyla doldurmuş, Haydut kaçarken yerde yatan kö­peğin kuyruğuna basmış. Köpek can havliyle adamın bacağını ısır­mış. Biraz ilerideki eşek adama ok­kalı bir tekme savururken, bu gürül­tülere uyanan horoz da bağırmaya başlamış. Haydut koşarak arkadaş­larının yanına ulaşmış.

Bremen calgicilari-Mizikacilari-Masali-masal oku-Uzun Uyku Masallari-dunya klasikleri masal dinle
Bremen calgicilari-Mizikacilari-Masali-masal oku-Uzun Uyku Masallari-dunya klasikleri masal dinle

“Sormayın” demiş. “Evde korkunç bir cadı otu­ruyor. Uzun tırnaklarıyla suratımı tır­maladı. Kapının önündeki adamın elinde bir kama varmış, bacağıma sapladı. Bir başkası ise beni meşe sopasıyla patakladı. Daha yüksek­te ise bir hakim oturuyormuş ki, ge­tirin bana şu haydutu diye bağırı­yordu.”
Haydutlar çok korktukları için bir daha o eve girmeye cesaret edememişler. Bizim çalgıcılar ise, çok sevdikleri bu evde uzun yıllar mutlu bir şekilde yaşamışlar.

İçinde eşek olan tüm masallar için BURAYA TIKLA

İçinde horoz olan tüm masallar için BURAYA TIKLA

İçinde köpek olan tüm masallar için BURAYA TIKLA