cocuk oyunu-cocuk oyunlari oyna-araba oyunlari-erkek cocuk oyunlari izle

Çocuk Oyunları: Eğlenceli, Arabalı, Bebekli, Kız ve Erkek Oyunları

 1. Ardışık Serüvenler Oyunu: 
  Birinci oyuncu bir masal anlatmaya başar. Öğretmen masalı heyecanlı bir yerinde ceserek, ikinci öğrenciden devam etmesini ister. Böylece birkaç öğrenci sonrası, masal tamamlanır. Ortaya özgün ve oyuncuların hayal gücüyle beslenmiş yeni bir masal çıkar.
 2. Tombala Oyunu: 
  Fişler bir torbaya doldurulur. Her oyuncuya bir kart verilir. Kartların üzerlerine kelimeler yerleştirilir. Öğretmen, torbadan bir fiş çıkarır ve okur. Hangi oyuncunun kartında bu okunan kelime varsa o kelime kağıtla kapatılır. Kartını ilk kapatan tombala yapar ve oyunu kazanır.
 3. Harf Salatası: 
  Öğretmen tahtaya 10 ya da 15 tane kelimeyi, harflerinin yerlerini değiştirerek yazar. Oyuncular bu harflerin oluşturduğu kelimeleri bulup defterlerine yazarlar.
 4. Patlıcan Dolması:
  Sınıfta birkaç küme oluşturulur. Öğretmen tahtaya, harfleri yukarıdan aşağıya gelecek şekilde bir kelime yazar. Bu kelimenin her harfinin karşısına da bir harf yazar. Her küme baş harfi ile son harfi arasını doldurarak anlamlı kelimeler bulmaya çalışır. Belli bir süre sonra kâğıtlar toplanarak aynı kelimeler çizilir ve farklı kelimelere birer puan verilerek değerlendirme yapılır.
 5. Kelime Bulma: 
  Öğretmen bir harf söyler. Öğrenciler birkaç dakika içinde o harfle başlayan veya o harfin de içinde olduğu sınıfta ki eşyaları araştırır ve bulurlar.
 6. Bozanı Bul: 
  Tahtaya bir kelime gurubu yazılır. Arasına ilgisi olmayan bazı kelimeler yazılır. O guruba uymayan kelimeleri kâğıda öğrenciler not ederler. Belli bir süre sonra kelimelerin saptandığı kelime listeleri değerlendirilir. Değerlendirme yapılırken her doğru ve yanlış kelime değerlendirilir.
 7. Kelime Değiştirme:
  Her öğrenci, kağıdına dilediği bir kelimeyi yazar. Bu kelimenin sadece bir harfini değiştirerek, başka bir kelime yapar. Bu kelimenin de sadece bir harfini değiştirerek, başka bir kelime yapar. Böylece sürüp gider. Belli bir süre sonra herkesin bulduğu kelime sayılır. Kim en fazla kelime bulmuşsa oyunu o kazanır.
 8. Gözükmeyen Kelimeler:
  Öğretmen, tahtaya bir tabela çizer. Bu tabelada çeşitli kelimeler harflerin içine saklanır. Öğrenciler tahtaya kalkarak gizli kelimeleri arar bulur.
 9. Kelime Bilmecesi:
  Her öğrenci içinden bir kelime tutar. Bu kelimeyi, bir bilmece gibi yanındaki arkadaşına sorar. O bilmezse yanındakine sorulur. Bilmeceyi çözen, yanındakine kendi hazırladığı kelime bilmecesini sorar.
  Örnek: Bu kelime bir çiçek adıdır. “N” harfi ile başlar, sonu “S” harfi ile biter. İki hecelidir, gibi..

 10. Harf Piramidi:
  Öğrenciler, kâğıtlarına üstten başlayıp birer kare artırarak bir piramit çizerler. Bu şekilde aynı harfle başlayan kelimeler bulunarak yerleştirilir. Örnek: a, ay, aya, ayna, aylak gibi…
 11. Ayaklı Sözlük:
  Öğrenciler bir halka yaparlar. Öğretmen topu bir öğrenciye atar ve bu arada bir harf söyler. Bu harfle önceden belirlenmiş meyve, hayvan veya insan isimlerinden beş tanesini söylemesini ister. Tutan öğrenci isimleri söyleyip başka bir öğrenciye atar. Beş isim sayamayan öğrenci oyun dışı kalır.
 12. Harf Tanıma:
  Oyuna başlarken bir sesli harf ve bir konu kararlaştırılır. Kararlaştırılan harf “a” ve konu “hayvanlar” olsun.
  Öğretmen, içinde hayvan isminin bolca geçtiği bir hikâye anlatır. Öğrenciler içinde “a” harfi olan hayvan ismi geçtikçe alkış yaparlar. Yanlış alkışlayan oyuncu içinde “a” harfi bulunan beş hayvan ismi söyler. Söyleyemeyen oyuncu oyun dışı kalır.
 13. Kara Kedi Nerede?:
  Önce herhangi bir harf kara kedi olarak belirlenir. Öğretmen bir kelime söyler. Kara kedi bu kelimenin başındaysa sağ eller, sonundaysa sol eller, ortasındaysa iki el birden kaldırılır. Yanlış yapan oyundan çıkarılır.
 14. Sırta Harf Yazma Oyunu:
  Oyuncular arasından bir kişi seçilir. Sırtı öğrencilere döndürülür. Öğrencilerden birine arkadaşının sırtına bir harf, hece ya da kelime yazması söylenir. Sırtı dönük olan eğer bunu okuyabilirse alkışlanır. Sırta yazılırken mutlaka parmakla yazılmalı ve temel harfler kullanılmalıdır.
 15. Telgraf Oyunu:
  Öğretmen öğrencilere uzaktaki birine bir telgraf çekileceğini, telgrafın özelliğinin kendisinin söyleyeceği harfle başlayacak olan sözcüklerden oluşacağını söyler. Örneğin: “T” harfi ile telgraf çekilmesini isterse, “Tarladaki tahılları tembel Tahsin’e terket!” gibi.