cocuk oyunu-cocuk oyunlari oyna-araba oyunlari-kiz cocuk oyunlari

Çocuk Oyunları: En Güzel, En Eğlenceli ve En Eğitici 10 Oyun

 1. İsmin Baş Harfiyle Öykü Yazma Oyunu: Öğrencinin isminin harflerinden oluşan cümleler kurarak bir öykü oluşturma oyunudur. Öğrencinin isminin “Ozan” olduğunu kabul edersek; “Oğlum ödevini erkenden bitirince çok şaşırdım. “Babacığım zaten yarısını okulda yapmıştım” dedi. Ama ödev yapmanın yeterli olmadığını, o günkü derslerini oyun oynamadan önce mutlaka tekrar etmesi gerektiğini söyledim. “Ne farkeder babacığım, zaten ödev yaparken tekrar ediyorum” dedi. Şeklinde bir öykü yazdırabiliriz.
 2. Sözlük Oyunu: Öğrencilerden kendilerine özgü birer sözlük yapmaları istenir. Bu yapılırken yalnız kendilerinin anlamını bildiği veya ortak birkaç kişinin ürettiği sözcükler de kullanılır. Kelimeleri harf sırasına göre dizerek, anlamlarını karşılarına yazdıkları bir defter oluşturulur. Bu defter çocukların özgürce karalayabilecekleri ve kullanabilecekleri bir defter olmalıdır.
 3. Çanak Oyunu: Öğrencilere öykünün iskeleti verilir. Konu ve karakter tipleri verilerek, bu konu ve karakterlere uygun bir öykü yazmaları istenir. Bu eylem için en az iki çanak gereklidir. Birine konu başlıklan, diğerine ise karakterler konulur. Çanaklardan rastgele konu ve karakterler çekilir. Hatta “yer”, “sorun”, “kişilik özellikleri” gibi ek çanaklarda kullanılarak öykü iskeleti daha belirginleştirilebilir. Ayrıca “karakterler” bölümünden birden fazla isim çekilerek kadro zenginleştirilebilir. Örneğin çanaktan aşağıdaki örneklerden çekildiklerini düşünelim;
  Karakter: Öğretmen
  Yer: Göl kenarı
  Kişilik özelliği: Yorgun
  Sorun: Yangın
  Konu başlığı: Bir görevi yapmak için verilen mücadele. 
  Bu durumda öğrenciler, göl kenarında bir görevi yapmak için mücadele eden, fakat çıkan bir yangın tarafından engellenen, yorgun bir öğretmenin hikâyesini yazacaktır. Fakat, bazen uygun karakter ve konular birbirini bulamayabilir. Bu durumda oyuna devam edilerek, öğrencinin hayal gücünü zorlaması istenebileceği gibi, yeni çekimlerde yapılabilir.
 4. Define Avcıları:
  Sınıf içinde herhangi bir yere bir eşya saklanır. Ebe olarak seçilen öğrenciden bu eşyayı ip uçlarını izleyerek bulması istenir. İp uçları şiirsel metinler olmalıdır. Defineye gidecek yol birkaç aşamadan oluşabilir.
  Örneğin; elbise askısında bir montun cebine saklanmış çikolatayı bulması için, önce tahtanın üstüne konmuş bir kibrit kutusunun içinde bulunan ve öğretmen masasının gözünde bulunan dosyanın içindeki notu işaret eden ip ucunu bulması ve öğretmen masasının gözünde bulunan nottan da elbise askısında bulunan montun cebine gitmesini gerektirecek bir yol izlenir. Böylece öğrenciler sezgilerini kuvvetlendirip defineye ulaşabilirler.
 5. Kitaplar Arası İletişim:
  Öğrencilerin daha önceden okumuş oldukları kitapların kahramanlarının birbirleriyle ilişki içinde olduklarını düşünmelerini sağlayan bir oyundur. Farklı kitaplardaki olaylar dizgesini birbirleriyle ilintileyerek, yeni öyküler oluşturulabilir.
  Örneğin “Büyük annesine pasta götüren kırmızı şapkalı kız, yolda çizmeli kedi ile karşılaşır. Aralarında güzel bir arkadaşlık başlar. Bu sırada Uçan kaz parmak çocukla beraber seksen günde devri alem yapmaktadır.. gibi…
 6. Fidye Öyküleri:
  Öğrencilerden eski dergi ve gazetelerden kesecekleri harflerle yeni öykü ve hikâyeler türetmeleri istenir. Eski dergilerden kesilen harf ve kelimeleri, bir kâğıdın üzerine yazarak, yeni yeni öyküler oluştururlar. Bu oyun grup halinde oynatılırsa daha çabuk ve etkili olur. En kısa zamanda en uzun hikâyeyi türeten gurup birinci seçilir.
 7. Yap-Boz Öyküleri:
  Önceden hazırlanmış bir öykü, uygun yerlerinden kesilerek değişik zarflara konulur. Önceden belirlenmiş parçaların bir araya getirilmesiyle öykü yeniden oluşturulacaktır. Öğrencilerden, en kısa zamanda öyküyü tekrar yazanlar birinci seçilir.
 8. Okuma Yarışması:
  Öğrencilerden belirli bir okuma parçasını okuması istenir. Bu arada saat tutulur. Bir dakika içinde en fazla kelime okuyan öğrenci birinci seçilir. Okuma yapılırken, okuma yarışmasını hemen bitiminde yapılan okuma yanlışları öğrencilere anımsatılarak okunan toplam kelime sayısından düşümü yapılır.
 9. Saçma Sapan Bir Öykü:
  Önce, çok kısa bir öykü hazırlanır. Daha sonra bu öykünün bazı bölümleri çıkanlır. Öykü, öğretmen tarafından okunurken, öğrencilerden boş. kalan yerleri tamamlamaları istenir. Böylece ortaya her okunuşunda yeniden üretilen bir öykü çıkar.
 10. Ardışık Harfler Oyunu:
  Öğrencilerden anlamlı ya da anlamaz cümleler kurmalan istenir. Birinci öğrencinin kurduğu cümlenin ilk harflerinden sonra gelen harfle ikinci öğrenci cümle kurar. İtana öğrencinin kurduğu cümlenin baş harfinden sonra gelen harfle üçüncü öğrenci vs. oyun böylece devam eder. G harfi gibi zorlardan harfler atlanır.

  Yukarıda sizlere hem kız çocuklar için hem de erkek çocuklar için eğlenceli ve zeka geliştiren (dil becerisi-sayısal-sözel) oyunları sıraladık. Okul öncesi ve okul çağındaki kız veya erkek çocuklarımızın zihinsel ve dilsel gelişimi için faydalı oyunları sizlere anlatmaya çalıştık. Unutmayın çocuklar oyunla öğrenir…