kirmizi baslikli kiz masali oku ve dinle-sonu Farkli Versiyon-Fabl-uzun masallar anaokulu uyku masali

Kırmızı Başlıklı Kız Masalı Oku ve Dinle | Farklı Versiyon (Fabl)

Bu masalımızda Kırmızı Başlıklı Kız’ın öyküsünü dinleyeceğiz. Eski zamanların birinde sevim­li bir kızcağız varmış. Yaşadığı köyde herkes onu çok sever ve beğenir­miş. Anne ve babasıyla çok mutlu olan bu şirin kızın tek sıkıntısı, orman­daki kulübesinde bir başına yaşa­yan büyükannesi imiş. Sık sık ziyare­tine gidermiş ama. yine de çok özlermiş onu. Bu ziyaretlerin birinde, bü­yükannesi ona kırmızı bir başlık ver­miş. O günden sonra, küçük kız kır­mızı başlığı başından hiç çıkarma­mış. Bu yüzden ona “Kırmızı Başlıklı Kız” adını takmışlar.

çocuklar için kelime öğrenme oyunu en güzel kelime eşleştirme-öğrenme cocuk oyunu
kelime öğrenme oyunu

Bir gün annesi, elindeki sepeti uzatarak; “Bak kızım!” demiş. “Se­petin içindeki çörekleri büyükan­nene götürmeni istiyorum. Yollarda oyalanmadan çabuk gidip gele­ceksin tamam mı? “

Sepeti eline alan Kırmızı Baş­lıklı Kız; “Peki anneciğim!” diyerek ormanın yolunu tutmuş. Ormana gi­rince önüne bir kurt çıkmış. Kurdun ne kadar kötü bir hayvan olduğunu bilmeyen kız, ondan hiç korkmamış. Kurt ise, kızı yemek istediğini belli et­meden, gülümseyerek şöyle demiş; “Günaydın Kırmızı Başlıklı Kız! Sa­bah sabah, böyle nereye gidiyor­sun?” Kırmızı Başlıklı Kız; “Sağol kurt kardeş!” demiş. “Ormanda tek başı­na yaşayan büyükannem var da, ona çörek götürüyorum.”

Kurt, sadece kızı değil büyük­anneyi de yiyeceği için çok sevin­miş. Kendi kendine; “Hemen gidip önce büyükanneyi yemeliyim.” de­miş.
Ancak kurdun büyükan­neyi rahat rahat yiyebilme­si için. Kırmızı Başlıklı Kız’ın yolda biraz oyalanması gerekiyor­muş. Kıza sinsice yaklaşan kurt şöyle demiş; “Şuralara bakar mısın? Her- şey ne kadar güzel. Cıvıldaşan kuş­lar, renk renk çiçekler… Yerinde ol­sam, hazır ormana gelmişken koşar oynardım biraz. Bence büyükanne­ne, kır çiçeklerinden toplamalısın.”

kirmizi-baslikli-kiz-masali-oku-ve-dinle
kirmizi-baslikli-kiz-masali-oku-ve-dinle

Kız heyecanla; “Evet doğru söylüyorsun!” demiş. Sonra da or­mandaki güzelliklere dalmış. Kurt daha durur mu orda; “Hadi bana eyvallah!” diyerek büyükannenin yaşadığı kulübeye gidip, kapıyı çal­mış. Büyükanne yataktaymış. “Kim o?” diyince, kurt; “Sevgili büyükan­ne!” demiş. “Beni nasıl tanımazsın! Kırmızı Başlıklı Kız ım ben, yani toru­nun.”
“Kapıyı açacak halim yok!” demiş büyükanne. “Tokmağı çevir de kapıyı açıver!”

İçeri giren kurt, zaten zayıfla­yıp küçülmüş olan kadıncağızı bir solukta yutuvermiş. Daha sonra, dolaptaki elbiselerden giyinip başını da örterek, büyükannenin yatağına girip yatmış.

Kırmızı Başlıklı Kız bu sırada or­manda çiçek topluyormuş. Geç kaldığını farkedince hemen yola koyulmuş. Kulübeye geldiğinde ise kapının açık olduğunu görüp çok şaşırmış. Yatağın yanına yaklaşıp; “Günaydın büyükanneciğim!” de­miş. Büyükannesi gözüne çok deği­şik görünüyormuş. Ondaki bu deği­şiklikten biraz irkilen Kırmızı Başlıklı Kız; “Büyükanneciğim!” demiş. “Ku­lakların niçin bu kadar kocaman?”
Kurt cevap vermiş; “Sesini daha iyi duymak için yavrum.”
Kız tekrar sormuş; “Ya gözlerin neden bu kadar büyük?”
Kurt cevaplamış; “Seni daha iyi görmek için yavrum.”
Kız; “Ellerin de çok iri.” demiş.
Kurt; “Seni daha iyi kucakla­mak için yavrum.” demiş.
Kız tekrar sormuş; “Peki şu ağ­zının büyüklüğüne ne demeli?

kirmizi baslikli kiz masali oku ve dinle-sonu Farkli Versiyon-Fabl-uzun masallar anaokulu uyku masali
kirmizi baslikli kiz masali oku ve dinle-sonu Farkli Versiyon-Fabl-uzun masallar anaokulu uyku masali

Kurt bu soru üzerine üstünde­ki yorganı atıp ayağa kalkmış. Artık kendini gizleme ihtiyacı hissetmiyor, dişlerini gıcırdatıyormuş. “Hımmm!” demiş. “Seni daha iyi yemek için.”

Bu cevapla birlikte Kırmızı Başlıklı Kız’ı bir solukta yutmuş. Karnı­nı iyice doyuran kurt tekrar yatağa girip uyumuş. O sırada kulübenin önünden geçen bir avcı, kapının açık olduğu görüp içeri girmiş. Büyükannenin yatağında kurt yatıyormuş.

çocuklar için kelime öğrenme oyunu en güzel kelime eşleştirme-öğrenme cocuk oyunu
kelime öğrenme oyunu

“İşte şimdi seni ele geçirdim hain kurt!” diyen avcı tüfeğine sarılmış. “Bu kurt, sakın büyükanneyi yutmuş ol­masın?” diye düşününce, onu vur­maktan vazgeçmiş. Bıçağını çıkarıp kurdun karnını yarmış hemen. Büyü­kanneyi ve Kırmızı Başlıklı Kız’ı kurdun karnından çıkarmış.

Kırmızı Başlıklı Kız’ın topladığı taşları hep beraberce kurdun karnı­na doldurup, iğne iplikle dikmişler. Biraz sonra uyanan kurt midesindeki ağırlık yüzünden çok rahatsız olmuş. Bir daha masum büyükanneleri ve küçük kızları yememeye söz vermiş.
Bundan sonra Kırmızı Başlıklı Kız, bir daha annesinin sözünden dı­şarı çıkmamış.

Diğer Kurt masallarının hepsini görmek için BURAYA TIKLA