Tag: Uzun Masallar

 • Buğday Tanesinin Düşleri Masalı | Uzun Masal Oku ve Dinle

  Buğday Tanesinin Düşleri Masalı | Uzun Masal Oku ve Dinle

  Baharla birlikte ekilen buğday­lar, yaz gelince boy verip ser­pilmiş. Yavaş yavaş sararan başakların hasat zamanı geliyormuş artık. Tarla sakinleri için hasat de­mek, eski mutlu günlerin de sonu demekmiş. Bir gün tarlaya ge­len köylü; “Yarın gelip ekinleri biç­meliyim!” diye söylenmiş. Tarla­daki herkes, çift­çinin söyledikleri karşısında çok te­laşlanmış. Önce bıldırcın konuş­muş; “Sabah er­kenden buradan ayrılmam gereki­yor, bunun…

 • Kötü Aslan ve Akıllı Tavşan Masalını Dinle | Uzun Masal Oku (fabl)

  Kötü Aslan ve Akıllı Tavşan Masalını Dinle | Uzun Masal Oku (fabl)

  Ormana zalim bir aslan musallat olmuş, Kimi görse, bir pençe darbesi ile yere seriyor, herkesi korkutuyormuş. Bu duruma bir çare bulmak için bütün hayvanlar toplanıp bir kara­ra varmışlar. Sonra da aslana gidip; “Yüce efendimiz!” demişler. “Avlanmak için, siz zahmet buyurmayınız. Her gün, kura ile tesbit edeceğimiz birisi, ayağınıza kadar gelir, siz de onu afiyetle yersiniz.”…

 • Zavallı Eşek Masalı Oku | Uzun Masal Dinle (fabl)

  Zavallı Eşek Masalı Oku | Uzun Masal Dinle (fabl)

  Hayvanlar arasında oldurucu bir hastalık olan veba salgını başlamış. Ormanlar kralı aslan hayvanları toplayıp; “Yurttaşlarım!” demiş, “Bir günahımız var ki, tanrı bizi ceza­landırıyor. O’na bir kurban ve­rirsek, belki bizi affedip bu has­talıktan kurtarır. Aramızdan biri­sini seçelim, ama ben diyo­rum ki, en bü­yük günahı işle­yeni seçelim. Siz ne dersiniz?” Hayvanlar hep bir ağızdan; “Nasıl münasip görürseniz…

 • Keçi Yavruları ve Kurt Masalı Dinle | Hayvan (fabl) Masalları

  Keçi Yavruları ve Kurt Masalı Dinle | Hayvan (fabl) Masalları

  Bir varmış, bir yokmuş… Bir keçi ile yedi tane . yavrusu varmış. Her gün otlamaya giden keçi, memelerini sütle doldurduktan sonra kulübeye dönermiş. Oğlaklar da annelerinin memelerini büyük bir iştahla emermiş. Keçi evden çıkarken; “Güzel yavrularım” dermiş. “Benden başka hiç kimseye sakın kapıyı açmayın!” O civarda yaşayan kötü bir kurt varmış. Oğlakları yemek istiyormuş. Keçinin…

 • At Nasıl Evcilleşmiş? Fabl Masal Oku

  At Nasıl Evcilleşmiş? Fabl Masal Oku

  Çok eskiden atlar, insanların hizmetinde değilmiş. Yabani hay­vanlarla beraber ormanlarda ya­şarlarmış. Simdi size anlatacağımız olaydan sonra evcilleşip, insanların hizmetine girmişler.. Ormanın tam ortasında pırıl pırıl bir göl varmış. Göl o kadar gü­zelmiş ki, ormanın yeşil örtüsünü, gü­neşi ve gökyüzünü yansıtırak renk­ten renge girermiş. Bütün hayvanlar oradan su içer, yıkanırmış. Bir gün, ger­gedan göle girmiş. Daha…

 • Aslan İle Yaban Domuzu Masalı | Uzun Masal Oku veya Dinle

  Aslan İle Yaban Domuzu Masalı | Uzun Masal Oku veya Dinle

  Ormanlar kralı aslan bir dere­den su içmek üzereymiş ki, bir ya­ban domuzu çıkagelmiş. Onun da isteği su içmekmiş, Ama aslan, ya­ban domuzunun suya yaklaşmasını istememiş. Öfkeyle kükreyip; “Çekil suyun başından!” demiş. Yaban domuzu da kendisini aslan kadar güçlü görüyormuş. As­lanın bu ikazına aldırmamış bile. Hem su içiyor hem de söyleniyormuş; “Hadi oradan! Sen beni bur­dan…

 • Tembel Tavşan ve Filin Masalı | Öykü Dinle | Tavşan Masalları Oku

  Tembel Tavşan ve Filin Masalı | Öykü Dinle | Tavşan Masalları Oku

  Bir zamanlar ormanda korkunç bir kuraklık baş­lamış, Yaz gelip geçtiği halde, tek bir damla bile yağmur yağmamış. Susuzluk hayvanların canına tak edince, bu duruma bir çare bulmak için toplanmışlar. İçle­rinden birisinin teklifi üzerine, bir ku­yu kazmaya karar verip çalışmaya başlamışlar. Bütün hayvanlar, hatta kuşlar bile gece gündüz çalışıyor­muş. Ancak tavşan; “Ben daha çok küçüğüm!” diyerek…

 • Salyangozun Kurt ile Yarışı Masalını Oku | Bir Öykü Dinle

  Salyangozun Kurt ile Yarışı Masalını Oku | Bir Öykü Dinle

  Salyangoz akrabalarını ziya­rete gidiyormuş. Yolda, or­man müdürü kurtla karşılaş­mış. Kurt, salyangozun ne kadar ya­vaş yürüdüğünü görünce, dalga geçip, “Zavallı hayvancık!” demiş, “Benim attığım bir adımı sen, bir günde gidemezsin.” Orman müdürünün bu alaylı konuşması salyangozun gururunu incitmiş.. Ağlamaklı bir ses tonuyla; “Kendine çok güveniyorsun değil mi?” demiş, “Ama hiç belli olmaz, yarışma yapsak belki de…

 • Porsuk ile Tilki Masalı | Uzun Masallar Dinle ve Oku (Fabl)

  Porsuk ile Tilki Masalı | Uzun Masallar Dinle ve Oku (Fabl)

  Çok eskiden hayvanlar birbirlerine zarar vermeden, dostça yasarlarmış. Tavuklar tilkilerle ahbap olur, cey­lanlar aslanlarla pikniğe gider, kediler farelerle dans eder, kuzular kurtlarla şakalaşırmış. Hayvanların tek düşmanı avcılarmış. Bu masalımız da porsukla tilkinin dostluğu üzerinedir. Bir ara ormanların birine çok sayıda avcı gelmiş. Ormanda canlı adına bir şey bırakmayan bu zalim adam­lar, önlerine çıkan hiç bir…

 • Aslan ile Sivrisinek Masalı | Uzun Masallar Oku ve Dİnle

  Aslan ile Sivrisinek Masalı | Uzun Masallar Oku ve Dİnle

  Tek başına gezmeyi seven bir sivrisinek, bir gün uyuyan bir aslan görmüş. “İşte!” demiş, “Kendini zorla kral ilan eden zalim hay­van. Onu öldürüp bütün hayvanları kur­taracağım.” Hemen kılıcını çeken sivrisi­nek, havada bir iki tur attıktan sonra pike yapıp, kılıcını asla­nın kuyruğuna saplamış, As­lan bu saldırıyı hissetmemiş bile. Sivrisinek, aslanın derisin­den zor çıkardığı kılıcını te­mizledikten sonra…