Tembel Tavsan ve Filin Masali-oyku Dinle-Tavsan Masallari Oku-fabl masal ve oyku cocuklar icin uyku

Tembel Tavşan ve Filin Masalı | Öykü Dinle | Tavşan Masalları Oku

Bir zamanlar ormanda korkunç bir kuraklık baş­lamış, Yaz gelip geçtiği halde, tek bir damla bile yağmur yağmamış. Susuzluk hayvanların canına tak edince, bu duruma bir çare bulmak için toplanmışlar. İçle­rinden birisinin teklifi üzerine, bir ku­yu kazmaya karar verip çalışmaya başlamışlar. Bütün hayvanlar, hatta kuşlar bile gece gündüz çalışıyor­muş. Ancak tavşan; “Ben daha çok küçüğüm!” diyerek çalışmak istemi­yormuş. Tavşanın böyle nazlanması diğer bütün hayvanları çok kızdır­mış.

Tembel-Tavsan-ve-Filin-Masali-oyku-Dinle-Tavsan-Masallari-Oku-fabl-masal-ve-oyku
Tembel-Tavsan-ve-Filin-Masali-oyku-Dinle-Tavsan-Masallari-Oku-fabl-masal-ve-oyku

Hayvanların emeği boşa çık­mamış. Kazdıkları kuyudan buz gibi bir su çıkınca herkes çok sevinmiş. Kana kana içip yıkanmışlar. Kuyu­nun kazılmasına yardım etmeyen tavşana ise su vermemişler. Kral as­lan, tavsanın kuyuya yaklaşmasını önlemek için, kuyunun başına her gün bir nöbetçi görevlendirmiş.

Tavşan yaptığı hatayı anlamış anlamasına, ancak iş işten geçtiği için yapacak bir şeyi de yokmuş. Bir gece kuyuda nöbet tutma sırası file gelmiş. Tavşan fili çok severmiş. “Kimse görmeden bana biraz su verir” düşüncesiyle yanına gidince, filin uyuduğunu görmüş. Çok uğraş­masına rağmen, onu bir türlü uyandıramamış. En sonunda gidip kula­ğına bağırmış,
Fil öyle bir zıplamış ki, kuyunun etrafındaki taş ve toprak yığınına çarpıp, bütün taş ve top­rakları kuyunun İçine dökmüş. Böylece kuyu kapanmış.
Bu duruma çok üzülen fil ağlamaya başlamış. “Benim yüzümden oldu!” diyormuş, “Şimdi ne içeceğiz, hem sabah olunca diğer hayvanlara ne diye­ceğim?”Bu kadar üzülme!” demiş tavşan. “Elbet bir çaresini buluruz. Hem ikimiz beraberce çalışırsak, sabaha kadar kuyuyu temizleyip açarız.”

Tembel-Tavsan-ve-Filin-Masali-oyku-Dinle-Tavsan-Masallari-Oku-fabl-masal
Tembel-Tavsan-ve-Filin-Masali-oyku-Dinle-Tavsan-Masallari-Oku-fabl-masal

Fil; “Ama sen küçük ve zayıf­sın!” demiş. Tavşan şöyle cevap vermiş; “Sen beni şimdi gör! Bak ki nasıl çalışıyorum.”

Gerçekten de tavşan, bir ça­lışmış bir çalışmış ki sormayın, Saba­ha kadar fille birlikte kuyuyu aç­mayı başarmışlar. Ertesi gün fil, bütün hayvanlara tavşanın çalış­kanlığını anlatmaya başlamış. Her­kes tavşanı alkışlayıp, kuyudan su İçmeyi hakettlğinl söylemiş.

Tembel Tavsan ve Filin Masali-oyku Dinle-Tavsan Masallari Oku-fabl masal ve oyku cocuklar icin uyku
Tembel Tavsan ve Filin Masali-oyku Dinle-Tavsan Masallari Oku-fabl masal ve oyku cocuklar icin uyku

Tavşan sadece su içebildiğine değil, diğer hayvanlarla yeniden dost olduğuna da çok sevinmiş. Kendisini ormanın bir üyesi gibi görmek onu mutlu ediyormuş.

Diğer Tavşan Masallarını Okumak İçin BURAYA TIKLA